കെ ജെ ജേക്കബ്

കെ ജെ ജേക്കബ്

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമാണ് കെ ജെ ജേക്കബ്