'മൂന്ന് രൂപക്ക് വേണ്ടി പുലർച്ചെ നാലുമണിവരെ ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്വിഗ്ഗി തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ

Summary

മൂന്ന് രൂപക്ക് വേണ്ടി പുലർച്ചെ നാലുമണിവരെ ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലൊക്കെ അവസ്ഥയാണ്. വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പണിക്കു പോകുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ സ്വിഗ്ഗി തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ.

Related Stories

No stories found.
The Cue
www.thecue.in