മതില്‍കെട്ടി വിഭജിക്കലാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിന്‍

ആരാണ് ഈ കമ്മിറ്റി..? ഒന്നിച്ചുനില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കിടയില്‍ കമ്മിറ്റി മതില്‍കെട്ടുന്നതെന്തിനാണ്..? രാജ്യത്തെ കമ്മിറ്റി വിഭജിക്കുന്നതെന്തിനാണ്..? ആരാണ് ഈ കമ്മിറ്റി ? മനുഷ്യര്‍ക്കിടയില്‍ കമ്മിറ്റി മതില്‍ കെട്ടി വിഭജിക്കുന്നതെന്തിനാണ്..?

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in