ട്രംപ് കണ്ടാല്‍ നാണക്കേട്, ചേരികള്‍ മതില്‍ കെട്ടി മറച്ച് ഗുജറാത്ത് 
NEWSROOM

ട്രംപ് കണ്ടാല്‍ നാണക്കേട്, ചേരികള്‍ മതില്‍ കെട്ടി മറച്ച് ഗുജറാത്ത്