സാഗര്‍ ഏലിയാസ് ജാക്കിയെന്ന പേരിട്ടത് മോഹന്‍ലാല്‍
Mohanlal@60

സാഗര്‍ ഏലിയാസ് ജാക്കിയെന്ന പേരിട്ടത് മോഹന്‍ലാല്‍, നാര്‍ക്കോട്ടിക്‌സിന് നോ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം, എസ് എന്‍ സ്വാമി സ്വാമി അഭിമുഖം