ഹലോ മോഹന്‍ലാലാണ്, ഞാന്‍ ആ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ?,കൊവിഡിനെതിരെ പൊരുതുന്ന നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് സര്‍പ്രൈസ് കോള്‍
Health and Wellness

ഹലോ മോഹന്‍ലാലാണ്, ഞാന്‍ ആ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ?,കൊവിഡിനെതിരെ പൊരുതുന്ന നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് സര്‍പ്രൈസ് കോള്‍

ഹലോ മോഹന്‍ലാലാണ്, ഞാന്‍ ആ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ?,കൊവിഡിനെതിരെ പൊരുതുന്ന നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക്  സര്‍പ്രൈസ് കോള്‍