‘ഞങ്ങളുടേത് ചെറിയ പ്രൊജക്ടാണ്. ഇതിഹാസങ്ങളോട് മത്സരിക്കാനില്ല.’ 
Film News

‘മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രവുമായി മത്സരത്തിനില്ല’; കൂടത്തായ് ചിത്രവുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെയെന്ന് ഡിനി

‘മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രവുമായി മത്സരത്തിനില്ല’; കൂടത്തായ് ചിത്രവുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെയെന്ന് ഡിനി