ഐടി വിട്ട് കളിമണ്‍പാത്ര വില്‍പ്പന, ലാഭം കൊയ്ത് പ്രജിന

ഐ.ടി ജോലി വിട്ട് കളിമണ്‍പാത്ര വില്‍പ്പന, എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ ആസ്ഥാനമായി മഡ് ആന്‍ഡ് ക്ലേ സംരംഭം ആരംഭിച്ച് ലാഭം കൊയ്ത് പ്രജിന ദീപക്.

Related Stories

The Cue
www.thecue.in