ബുമ്രയെ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് തലവനായ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. 
Cricket

‘എന്‍സിഎ അക്കാദമിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധം’; കർശന നിർദ്ദേശവുമായി സൗരവ് ഗാംഗുലി

‘എന്‍സിഎ അക്കാദമിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധം’; കർശന നിർദ്ദേശവുമായി സൗരവ് ഗാംഗുലി