ഒരു കാലത്ത് ഐപിഎല്ലിൽ ബോളർമാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു 37ക്കാരനായ യൂസഫ് പത്താൻ.
Cricket

‘ലാലാ, കരിയര്‍ നിര്‍വ്വചിക്കുക ഈ വീഴ്ച്ചയായിരിക്കല്ല’; താരലേലത്തില്‍ അവഗണിക്കപ്പെട്ട യൂസഫിനോട് ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍

‘ലാലാ, കരിയര്‍ നിര്‍വ്വചിക്കുക ഈ വീഴ്ച്ചയായിരിക്കല്ല’; താരലേലത്തില്‍ അവഗണിക്കപ്പെട്ട യൂസഫിനോട് ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍