ഡോ ബി. ഇക്ബാല്‍
ഡോ ബി. ഇക്ബാല്‍

ഡോ ബി. ഇക്ബാല്‍

പ്ലാനിങ് ബോര്‍ഡ് അംഗം, ജനകീയ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുന്‍ വൈസ് ചാന്‍സലറുമാണ് ഡോ ബി. ഇക്ബാല്‍