വിശ്വനാഥനിലൂടെ തുടരുന്ന കേരളത്തിലെ ആദിവാസി കൊലപാതകങ്ങൾ

മുത്തങ്ങാ സമരത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിൽ ഒരു ആദിവാസിയെക്കൂടി പൊതുജനം കൊന്നിരിക്കുന്നു. എത്രകാലം പുരോഗമന സമൂഹമെന്ന കള്ളം പറയും? ഒരു പോക്കറ്റടി നടന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽ കറുത്തയാളെ സംശയിക്കുന്നിടത്ത് അവസാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജാതിവിരുദ്ധത. പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാര സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ആദിവാസികൾ ക്രിമിനലുകളാണെന്ന മുൻവിധിയുണ്ട്.

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in