അമൽ ജ്യോതി സമരം: ബാക്കിയാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

അമൽ ജ്യോതിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തെ രക്ഷിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാനേജ്മെന്റിനെ ഇനിയുള്ള കാലം എങ്ങനെ നേരിടും? രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഇല്ലാത്ത കലാലയങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണോ? ടു ദ പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in