ശങ്കർമോഹന്റെ രാജികൊണ്ട് തീരുമോ കെ.ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

ശങ്കർമോഹന്റെ രാജികൊണ്ട് തീരുമോ കെ.ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

ഇപ്പോഴും അടൂർ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ തുടരാൻ കഴിയും? അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി പുറത്ത് വിടേണ്ടതുണ്ട്. അടൂർ എന്ന ബിംബം തകരാതിരിക്കാനാണോ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്?

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in