സെക്സിൽ എപ്പോഴും ഓർഗാസം സംഭവിക്കാറില്ല

എന്താണ് ഓർഗാസം? ഓർഗാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്തെല്ലാം? ഓർഗാസം ഫേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

എം ഹാറ്റിലെ സോഷ്യൽ വർക് കൺസൾറ്റൻറ് ഡോക്ടർ ജാസ്മിൻ എം.ജെ സംസാരിക്കുന്നു.

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in