മനഃപാഠമാക്കിയാലെ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയൂ | Harish Sivaramakrishnan | Song Book

Summary

രണ്ട് മണിക്കൂർ പണി എടുത്ത് പാടി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എങ്ങിനെയാണ് ദക്ഷിണ ആവുന്നത്. ദക്ഷിണക്ക് ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ചുവയും കൂലിക്ക് അവകാശത്തിന്റെ ചുവയും ആണ്. ദ ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോസ് സോങ് ബുക്കിൽ ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ.

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in