‘ഒരു നെഗറ്റീവ് സംസാരത്തിന് അവസരമുണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് പണം നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാത്തത്.’
SPECIAL REPORT

‘പണമായിട്ട് വേണ്ടേ വേണ്ട’; കുട്ടിക്ലബ്ബിന്‌ പന്തും ജേഴ്‌സിയും അയച്ചുതന്നാല്‍ മതിയെന്ന് സുശാന്ത് നിലമ്പൂര്‍