വാളയാറിലെ അമ്മ പറയുന്നു, ‘അന്ന് കേസ് കൊടുത്താല്‍ മതിയായിരുന്നു. എന്റെ മക്കള്‍ വിട്ടു പോകില്ലായിരുന്നു’ 
SPECIAL REPORT

‘കേസ് സിബിഐ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം’ വാളയാറിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അമ്മ