പൊലീസ് സ്‌കൂളില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി; വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചതായി പരാതി
SPECIAL REPORT

‘അവര്‍ നിലത്ത് കിടന്നതാണ്’; സ്‌കൂളില്‍ കയറിയത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തല്ലിയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പൊലീസ്

‘അവര്‍ നിലത്ത് കിടന്നതാണ്’;  സ്‌കൂളില്‍ കയറിയത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തല്ലിയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പൊലീസ്