മൂന്ന് മുതല്‍ അഞ്ച് പുതുമുഖങ്ങള്‍ വരെ മന്ത്രിസഭയിലെത്താം.
Politics

പിണറായി മന്ത്രിസഭയില്‍ പുതുമുഖങ്ങളെത്തിയേക്കും; അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

പിണറായി മന്ത്രിസഭയില്‍ പുതുമുഖങ്ങളെത്തിയേക്കും; അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്