'ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോ മീനും തീരണില്ല' | PANDEMIC VS PEOPLE |The Cue

മഹാമാരി തീർത്ത പ്രതിസന്ധിയിലും ജീവിതം എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് 'സാഫ്' ലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഉഷ.

'ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോ മീനും തീരണില്ല' | PANDEMIC VS PEOPLE |The Cue
52ാം വയസ്സിലെ ഡെലിവറി ബോയ് ജീവിതം |PANDEMIC VS PEOPLE |The Cue

Related Stories

No stories found.
The Cue
www.thecue.in