ഗ്ലൂക്കോസ് മൂക്കിലൊഴിച്ചാല്‍ കൊവിഡ് മാറുമോ ?

കൊവിഡിനെ തുരത്താന്‍ മൂക്കിലൊഴിക്കാനുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനായി ഓടണ്ട. അത് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്ത വെറും 'മറുപടി'

Related Stories

The Cue
www.thecue.in