ജയേട്ടാ അടിപൊളിയെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍, മന്ത്രിക്ക് സംശയം മോര്‍ഫിംഗ്
Filmy Features

ജയേട്ടാ അടിപൊളിയെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍, മന്ത്രിക്ക് സംശയം മോര്‍ഫിംഗ് ആണോന്ന്, ആഘോഷിക്കുന്ന 'ഹോളിവുഡ് മേക്ക് ഓവറി'നെക്കുറിച്ച് ജയചന്ദ്രന്‍