എന്തുകൊണ്ട് ലൂസിഫര്‍ റീമേക്ക്, ചിരഞ്ജീവിക്ക് പറയാനുള്ളത്
Film Talks

ഞാന്‍ ചെയ്ത റീമേക്കുകള്‍ ഒറിജിനലിനെക്കാള്‍ മികച്ചതായിരുന്നു, ലൂസിഫറിനെക്കുറിച്ച് ചിരഞ്ജീവി 

ഞാന്‍ ചെയ്ത റീമേക്കുകള്‍ ഒറിജിനലിനെക്കാള്‍ മികച്ചതായിരുന്നു, ലൂസിഫറിനെക്കുറിച്ച് ചിരഞ്ജീവി