വിജയ് സേതുപതിക്കൊപ്പം നയന്‍താരയും സാമന്തയും ; ട്രയാങ്കിള്‍ ലവ് സ്റ്റോറി ‘കാത്തുവെക്കലാം രണ്ട് കാതല്‍’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്
Film News

വിജയ് സേതുപതിക്കൊപ്പം നയന്‍താരയും സാമന്തയും ; ട്രയാങ്കിള്‍ ലവ് സ്റ്റോറി ‘കാത്തുവെക്കലാം രണ്ട് കാതല്‍’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

വിജയ് സേതുപതിക്കൊപ്പം നയന്‍താരയും സാമന്തയും ; ട്രയാങ്കിള്‍ ലവ് സ്റ്റോറി  ‘കാത്തുവെക്കലാം രണ്ട് കാതല്‍’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്