മോഹന്‍ലാലിനെ അവഹേളിച്ചാല്‍ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലെന്ന് ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍
Film News

ബിഗിലിനെ ചൊല്ലി ലാല്‍-വിജയ് ആരാധകരുടെ തമ്മിലടി, മോഹന്‍ലാലിനെ അവഹേളിച്ചാല്‍ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലെന്ന് ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ 

 ബിഗിലിനെ ചൊല്ലി ലാല്‍-വിജയ് ആരാധകരുടെ തമ്മിലടി, മോഹന്‍ലാലിനെ അവഹേളിച്ചാല്‍ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലെന്ന് ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍