അക്ഷയ്കുമാര്‍ നായകനായ പുതിയ ചിത്രം സൂര്യവന്‍ശി
Film News

അവഞ്ചേഴ്‌സിനെ ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ വീഴ്ത്തുമോ രോഹിത് ഷെട്ടി കോപ് യൂണിവേഴ്‌സ് ?

അവഞ്ചേഴ്‌സിനെ ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍  വീഴ്ത്തുമോ രോഹിത് ഷെട്ടി കോപ് യൂണിവേഴ്‌സ് ?