ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം, ജയസൂര്യ വിജയ് ബാബു സിനിമകള്‍ ഇനി തിയറ്ററില്‍ കളിക്കില്ലെന്ന് ലിബര്‍ട്ടി ബഷീര്‍
Film Events

ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം, ജയസൂര്യ വിജയ് ബാബു സിനിമകള്‍ ഇനി തിയറ്ററില്‍ കളിക്കില്ലെന്ന് ലിബര്‍ട്ടി ബഷീര്‍

ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം, ജയസൂര്യ വിജയ് ബാബു സിനിമകള്‍ ഇനി തിയറ്ററില്‍ കളിക്കില്ലെന്ന് ലിബര്‍ട്ടി ബഷീര്‍