അടൂരിനെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല

സമരം തീരുന്നതുവരെ കെ.എസ്.യു അവരോടൊപ്പമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളുടെ പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആളല്ല. വിദ്യാർത്ഥി സമരം ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാർ കളക്ടറെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവിയർ ദ ക്യു വിനോട്

logo
The Cue
www.thecue.in