ചെമ്പോല വിവാദത്തിന് പിന്നില്‍ അജണ്ടയുണ്ട്

ചെമ്പോലയില്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സത്യമാണ്. ചെമ്പോലനിര്‍മിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര്‍ക്കിയോളജിസ്റ്റുകള്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെമ്പോലയെ വിവാദമാക്കി നിര്‍ത്തുന്നതില്‍ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അജണ്ടയുണ്ട്. പി. കെ സജീവ് സംസാരിക്കുന്നു.

Related Stories

No stories found.