ഇത് കളി മാത്രമല്ല, പ്രതിഷേധമാണ്, ഫാസിസത്തിനെതിരെ കാല്‍പന്തുകളി | The Cue  
CUE SPECIAL

ഇത് കളി മാത്രമല്ല, പ്രതിഷേധമാണ്, ഫാസിസത്തിനെതിരെ കാല്‍പന്തുകളി | The Cue  

വി എസ് ജിനേഷ്‌

വി എസ് ജിനേഷ്‌

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് കളിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം നിര്‍ത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്തരമൊരു കളിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഞങ്ങള്‍,ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമാണ് ഞങ്ങള്‍ ഇന്നിവിടെ അറിയിക്കുന്നത്.. അത് കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നത്...

The Cue
www.thecue.in