ലോകത്തെ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 53 ലക്ഷം കടന്നു; റഷ്യയെ മറികടന്ന് ബ്രസീല്‍, 3.32 ലക്ഷം രോഗബാധിതര്‍
Coronavirus

ലോകത്തെ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 53 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു; റഷ്യയെ മറികടന്ന് ബ്രസീല്‍, 3.32 ലക്ഷം രോഗബാധിതര്‍

ലോകത്തെ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 53 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു; റഷ്യയെ മറികടന്ന് ബ്രസീല്‍, 3.32 ലക്ഷം രോഗബാധിതര്‍