രാജ്യത്ത് 5609 പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകള്‍; മൂന്നിലൊന്ന് രോഗികള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍
Coronavirus

രാജ്യത്ത് 5609 പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകള്‍; രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,12,000 കടന്നു, മൂന്നിലൊന്ന് രോഗികള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍

രാജ്യത്ത് 5609 പുതിയ കൊവിഡ് കേസുകള്‍; രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,12,000 കടന്നു, മൂന്നിലൊന്ന് രോഗികള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍