പരിശോധനാഫലം തുടര്‍ച്ചയായി പോസിറ്റീവ്, 42 ദിവസത്തെ ആശുപത്രിവാസം; ഒടുവില്‍ 81കാരന്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടു
Coronavirus

പരിശോധനാഫലം തുടര്‍ച്ചയായി പോസിറ്റീവ്, 42 ദിവസത്തെ ആശുപത്രിവാസം; ഒടുവില്‍ 81കാരന്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടു

പരിശോധനാഫലം തുടര്‍ച്ചയായി പോസിറ്റീവ്, 42 ദിവസത്തെ ആശുപത്രിവാസം; ഒടുവില്‍ 81കാരന്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടു