വാളയാറിലെത്തിയയാള്‍ കൊവിഡ്; കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാരും എംഎല്‍എമാരും ക്വാറന്റൈനില്‍ പോകണം
Coronavirus

വാളയാറിലെത്തിയ ആള്‍ക്ക് കൊവിഡ്; കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാരും എംഎല്‍എമാരും ക്വാറന്റൈനില്‍ പോകണം

വാളയാറിലെത്തിയ ആള്‍ക്ക് കൊവിഡ്; കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാരും എംഎല്‍എമാരും ക്വാറന്റൈനില്‍ പോകണം