കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ് ; വൈറസ് ലോകത്തെ താറുമാറാക്കിയെന്ന് മോദി 
Coronavirus

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരും, കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ് 

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടരും, കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ്