'കൊവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി വന്‍ദുരന്തം'; ട്രംപിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ഒബാമ
Coronavirus

'കൊവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി വന്‍ദുരന്തം'; ട്രംപിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ഒബാമ

'കൊവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി വന്‍ദുരന്തം'; ട്രംപിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ഒബാമ