ലോകത്ത് കൊവിഡ് മരണങ്ങള്‍ 64,667; ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ഓരോ രണ്ടര മിനിറ്റിലും മരണം, വരാനിരിക്കുന്നത് കഠിനമായ ആഴ്ചകളെന്ന് ട്രംപ്  
Coronavirus

ലോകത്ത് കൊവിഡ് മരണങ്ങള്‍ 64,667; ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ഓരോ രണ്ടര മിനിറ്റിലും മരണം, വരാനിരിക്കുന്നത് കഠിനമായ ആഴ്ചകളെന്ന് ട്രംപ്  

 ലോകത്ത് കൊവിഡ് മരണങ്ങള്‍ 64,667; ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ഓരോ രണ്ടര മിനിറ്റിലും മരണം, വരാനിരിക്കുന്നത് കഠിനമായ ആഴ്ചകളെന്ന് ട്രംപ്