‘6 മരണം, 200 പേര്‍ക്ക് ലക്ഷണങ്ങള്‍’; കൊവിഡ് വ്യാപന ഭീതിയില്‍ നിസാമുദ്ദീന്‍ 
Coronavirus

‘6 മരണം, 200 പേര്‍ക്ക് ലക്ഷണങ്ങള്‍’; കൊവിഡ് വ്യാപന ഭീതിയില്‍ നിസാമുദ്ദീന്‍ 

‘6 മരണം, 200 പേര്‍ക്ക് ലക്ഷണങ്ങള്‍’; കൊവിഡ് വ്യാപന ഭീതിയില്‍ നിസാമുദ്ദീന്‍