കുടിവെള്ള ബിസിനസ്സിലെ അതികായന്മാർ

ബിസ്ലറി എന്ന ബ്രാൻഡിനെ കോപ്പിയടിക്കാൻ എത്തുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ നിരവധിയാണ്. ബിൽസേരി,ബിൾസ്‌രി,ബ്രിസ്‌ലി ..ഇങ്ങനെ നീളുന്നു ബിസ്ലറിയുടെ കൂടെ കിടപിടിക്കാൻ തത്രപ്പെടുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ. കുടിവെള്ള ബിസിനസിൽ വിജയകിരീടം അണിഞ്ഞ ബിസ്ലറിയോട് പല കമ്പനികളും മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുടിവെള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ അതികായന്മാർ ബിസ്ലറി തന്നെ.

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in