പോളോ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു മറ്റു മിന്റ് മിഠായികൾ

പോളോ ആദ്യമായി വിറ്റത് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പോളോയ്ക്ക് എങ്ങനെ പോളോ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു എന്നറിയാമോ? പോളോയുടെ ഷെയ്പ്പിനു പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് അറിയുമോ? മറ്റു മിന്റ് മിഠായികളിൽ നിന്നും പോളോയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in