Kerala Governments Official Logo Used By Temporary Staffs
Around us

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ മറികടന്ന് ഔദ്യോഗിക മുദ്രയുടെ ദുരുപയോഗം; കരാര്‍ജീവനക്കാരുടെ വിസിറ്റിങ് കാര്‍ഡിലും മുദ്ര

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ മറികടന്ന്  ഔദ്യോഗിക മുദ്രയുടെ ദുരുപയോഗം; കരാര്‍ജീവനക്കാരുടെ വിസിറ്റിങ് കാര്‍ഡിലും മുദ്ര