‘കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കാട്ടുതീ പോലെ, പടര്‍ന്നാല്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ മരിക്കാം’; മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎന്‍ മേധാവി 
Around us

‘കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കാട്ടുതീ പോലെ, പടര്‍ന്നാല്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ മരിക്കാം’; മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎന്‍ മേധാവി 

‘കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കാട്ടുതീ പോലെ, പടര്‍ന്നാല്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ മരിക്കാം’; മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎന്‍ മേധാവി