‘ജമാ മസ്ജിദ് പാകിസ്താനിലല്ല, ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ’, ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിന്റെ അറസ്റ്റില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന് കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം
Around us

‘ജമാ മസ്ജിദ് പാകിസ്താനിലല്ല, ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ’, ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിന്റെ അറസ്റ്റില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന് കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം

‘ജമാ മസ്ജിദ് പാകിസ്താനിലല്ല, ഭരണഘടന വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ’, ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിന്റെ അറസ്റ്റില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന് കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം