‘ആരോ വിരല്‍ മീട്ടി’ എന്ന പാട്ടുപാടുന്നതും ഇടംകൈകൊണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങില്‍ താളം പിടിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.
Around us

‘ലൈസന്‍സ് പോയല്ലേ?’; ഗിയര്‍ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഗാനമേള ഡ്രൈവര്‍; ട്രോളുമായി പൊലീസ്

‘ലൈസന്‍സ് പോയല്ലേ?’; ഗിയര്‍ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഗാനമേള ഡ്രൈവര്‍; ട്രോളുമായി പൊലീസ്