മോഹന്‍ലാലിനെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണവും തെറിവിളിയും, രജിത് കുമാര്‍ ബിഗ് ബോസ്സില്‍ നിന്ന് പുറത്തായതിന് ഭീഷണി
Television

മോഹന്‍ലാലിനെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണവും തെറിവിളിയും, രജിത് കുമാര്‍ ബിഗ് ബോസ്സില്‍ നിന്ന് പുറത്തായതിന് ഭീഷണി

മോഹന്‍ലാലിനെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണവും തെറിവിളിയും, രജിത് കുമാര്‍ ബിഗ് ബോസ്സില്‍ നിന്ന് പുറത്തായതിന് ഭീഷണി