‘ചെറിയ ഷെഡ്ഡുകള്‍ കെട്ടിയുള്ള, മിക്കപ്പോഴും കറന്റില്ലാത്ത വീടുകളില്‍ നിന്ന് വന്നാണ് മിക്ക കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നത്.’
SPECIAL REPORT

‘കുട്ടികളിലെ നിഷ്‌കളങ്കത പകര്‍ന്നതാണ്’; ചിറ്റണ്ടയിലെ ലൂസി ടീച്ചര്‍