‘പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന്റെ ബഹുമാന്യത ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് മോഡി’
Politics

‘എന്തുകൊണ്ട് ചിദംബരം ഇപ്പോഴും ജയിലില്‍?’; മോഡി സര്‍ക്കാര്‍ ഇഡിയും സിബിഐയും പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് പവാര്‍

‘എന്തുകൊണ്ട് ചിദംബരം ഇപ്പോഴും ജയിലില്‍?’; മോഡി സര്‍ക്കാര്‍ ഇഡിയും സിബിഐയും പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് പവാര്‍