എരിതീയില്‍ ഓസ്ട്രേലിയ: ഒന്നരക്കോടി ഏക്കറോളം ഭൂമി ഇതുവരെ കത്തി നശിച്ചു; ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാല്‍ കേരളം
Opinion

എരിതീയില്‍ ഓസ്ട്രേലിയ