വിമാനം തിരിച്ചുവിടാമായിരുന്നില്ലേയെന്ന് ഉയരുന്ന സംശയത്തിന് അര്‍ജുന്‍ വെള്ളോട്ടിലിന്റെ മറുപടി
sys 8
NEWSROOM

വിമാനം തിരിച്ചുവിടാമായിരുന്നില്ലേയെന്ന് ഉയരുന്ന സംശയത്തിന് അര്‍ജുന്‍ വെള്ളോട്ടിലിന്റെ മറുപടി

കെ. പി. സബിന്‍

കെ. പി. സബിന്‍

കരിപ്പൂരില്‍ ലാന്‍ഡിംഗിന് പ്രതികൂല സാഹചര്യമായിരുന്നെങ്കില്‍ വിമാനം കണ്ണൂരിലേക്കോ കൊച്ചിയിലേക്കോ തിരിച്ചുവിട്ടുകൂടായിരുന്നോ ? ഉയരുന്ന സംശയത്തിന് എയറോസ്‌പേസ് എഞ്ചിനീയര്‍ അര്‍ജുന്‍ വെള്ളോട്ടിലിന്റെ മറുപടി.

The Cue
www.thecue.in